SYSTEMICKÉ KONSTELACE

OSOBNÍ KONZULTACE

KURZY A VÝCVIKY

KOUČINK

 

lektor, terapeut a systemický kouč

METODA PRÁCE

 Systemická terapie s vědomým uložením záměru

Technika Systemické terapie spojuje principy systemické a duchovní. Propojuje systemický řád - zákonitosti a síly, které určují naše životy s vědomou akceptací a otevřením se tomu, co nás přesahuje. To vše při zachování zdravého rozumu a otevřeného srdce.

Motivací přijít na terapii může být touha po poznání, zvědavost nebo skutečnost, že množství symptomů v životě člověka přesáhlo únosnou míru. Odhalení a transformace příčin vztahových, zdravotních, psychických, pracovních nebo finančních potíží je možné buď jejich zvědomením, přijetím a opuštěním (např. formou terapie) nebo generálně, tj. naším rozhodnutím je opustit a umožněním, aby se tak mohlo stát. Jednou z technik, které k tomu mohou posloužit je vědomé směrování záměru - vážné rozhodnutí nebo vědomý dotek Matrixu nebo zadání si své upřímné touhy Stvořiteli. Jak tomu říkáme, není důležité.  Podstatné je to udělat, myslet to vážně - věřit tomu a zůstat své objednávce věrný.

Proto je blahoslavený ten, který je chudý duchem. Zkrátka věří všemu, a když má to štěstí, že potká toho, kdo mu řekne pravdu, je tam. My, kteří jsme svoji mysl, logiku a s nimi i ego vystříbřili k dokonalosti, to máme trošku složitější. Nezbývá nám než překonat sebe sebou samým.

Mne nejvíce oslovily konstelace (integrační a čistící terapie v rámci duše) a vědomé techniky - techniky zaměřené na zvyšování osobních vibrací, realizaci spokojeného života - na Esenci. Kombinace těchto přístupů umožňuje jak zvědomení a harmonizaci konkrétních příčin nerovnováhy a tím přesné zacílení záměru, tak napojení na své zdroje a transformaci vlastního vědomí i podvědomí formou otevření se Vědomému Bytí.  Tomuto samo o sobě velmi mocnému nástroji přidává vědomé tvoření své reality.

Moc rád mám také dýchací techniky. Pokud je potřeba, přidám něco jemnějšího (masáž, aromaterapii, reiki, ...) nebo něco silnějšího (regrese, ceremonie, ...).

Cílem je dosáhnout moudrosti bytí (přijetí řádu života) a znovuobjevit vědomí sebe a svojí síly, radosti, svobody a vnitřního klidu. Máme to v sobě všichni, jen jsme to po cestě ztratili za závojem iluzí. 

Stručně řečeno, pracuji tak, že otevřu pole klienta formou systemické konstelace, kde se odhalí negativní reaktivní energie - přesvědčení, programy, bloky, zapletení, které blokují záměr klienta. Tyto energie se integrují (vyčistí), čím ž se otevře prostor pro záměr klienta a také rpo to, co nás přesahuje. To zároveň umožňuje integraci symptomů a dosažení v záměru požadovaného stavu.

Základem této techniky je zkušenost, že mysl člověka má moc tvořit, a když jsou naše vědomí a podvědomí nezdravě nastaveny, když jsme v nerovnováze s celkem, bude se nám to v životě zrcadlit formou nefunkčních vztahů, zdravotních, pracovních nebo finančních potíží.

"Co mysl vytvořila, může mysl také rozpustit.

Technika pracuje formou zvědomění systemických zákonitostí a důsledků jejich nerespektování v životě. Harmonizuje, čistí podvědomí a nastavuje nový rámec našeho vědomí. Díky změnám ve vědomém a podvědomém vnímání svého života dochází k zásadním úpravám a k utváření rovnováhy mezi člověkem a jeho vztahy k druhým lidem a ke světu.  Výsledkem je lepší sebepoznání a spokojené vědomé prožívání života takového, jaký je.

Systemická terapie tedy přináší především moudrost, ale také naději, radost a potěšení. Je to technika, která dává svobodu. Postupně zjistíte, že vaše vnitřní svoboda je absolutní a není závislá na ničem ve vašem okolí, ani na lidech, ani na systému, ani na vaší aktuální životní situaci. Každý z nás je tvůrcem vlastního života. Většinou ovšem podvědomým. Vy sami můžete začít určovat, jak se budete cítit a jak se bude odvíjet váš život. Někdy je to těžké, ale kdo klepe, (s láskou, vírou a pokorou), tomu je otevřeno.

***

Ať už se Vám v životě děje cokoliv, uvědomte si, prosím, že primárně nejde o „zbavení se toho co vnímáte jako problém“. To, co odmítáme, se nám totiž bude vždy opakovaně vracet do života, a to tak dlouho, dokud nepochopíme, čemu nás to učí, nezměníme náš vnitřní postoj k tomu a svoji pozornost nezaměříme jiným směrem. Ideální stav je kombinace těchto tří kroků. Někdy, ale ke změně stačí i pouze jeden z nich. To je odvislé na úrovni a hloubce toho, co Vám život zrcadlí. Každý náš symptom je ukazatelem na naší cestě, možností, jak změnit prožívání života, životní podmínky a s tím - do určité míry - také svůj osud.

Symptom může odejít teprve tehdy, když předal informaci, kterou nesl, a my uvidíme, přijmeme a změníme to, co uvidět, přijmout a změnit máme. Pak může symptom (emoční, fyzický, pracovní nebo finanční) odejít. Prvním krokem je přiznat si, že mám problém, druhým naučit se ho přijímat (ideálně milovat) a třetím jeho integrace směřující k transformaci osobnosti. Transformací však může být i samotné opuštění od nefunkčních materiálních nebo morálních konceptů.

A tak prostřednictvím integrace symptomů (negativních pocitů, bloků, nefunkčních přesvědčení, programů, konceptů a dalších reaktivních energií) směřujeme k moudrosti, lásce a tím ke spokojenému životu. A kdo chce, může jít ještě dál k poznání vlastní Esence, ke spojení s naší podstatou, se svým Stvořitelem, a tím k naplnění nejhlubšího smyslu svého života.

 

"Dokud nezvědomíme a neopustíme vše vědomé i nevědomé, co neslouží našemu nejvyššímu blahu,

bude to určovat naše životy, a my to budeme nazývat smůlou, neštěstím, osudem nebo karmou."

 

Osobní konzultace

Systemické poradenství, formulávání "čistých" záměrů, individuální kvantová konstelace, koučing směřující k řešení a integraci aktuálních životních potíží.

Systemické konstelace

Konstelační semináře a kurzy zaměřené na řešení nejčastějších potíží - vztahových, zdravotních, pracovních, finančních a jejich transformaci.

Systemické výcviky

Výcvik systemických konstelací integrující konstelace vnitřních osob s konstelacemi rodinnými, finančními, konstelacemi traumatu a Příběhy duše.

Co o mě říkají

účastníci konstelačních seminářů

Ještě jednou děkuji, konstelace u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav.

Ivana K.

Dobrý den, ještě jednou moc děkujeme za velmi krásné a přínosné sobotní konstelace v Brně. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné se s manželem objednat na individuální konstelaci?

Radmila D.

Pre mňa boli tieto konštelácie úplne prvou skúsenosťou tohto druhu. Veľmi ďakujem za moju konšteláciu, zadala som si to najviac najhlbšie v sebe a išlo to skutočne veľmi hlboko. Intenzívne to vo mne naďalej pracuje.

Zuzana

Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Myslím si, že jsme všichni tyto společné dny prožili naplno do morku kostí a sklizeň ještě přijde. Pro mě to fakt byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory, pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí.

Iva N.

Uvidět příběh své své duše a moci se z něj poučit, je přímo zázračné. Obdivuji tvoji schopnost načítat role, odahlovat příběhy a integrovat je. Děkuji za tuto zkušenost.

Josef P.

Poslední články blogu

Sem patří podnadpis

Individuální konstelace vnitřních osob Záměr klientky: Uvolnit vnitřně zablokovanou páteř na úrovni srdce. Problém trvá již dlouho.…
Individuální konstelace vnitřních osob Záměr klienta: Klient pracuje na vysokém postu v nadnárodní obchodní firmě, jeho práce vyžaduje…
Na nerovnováze celku se podílíme tím, že jsme sami v nerovnováze. Nerovnováha je daná na prvním místě…

Kdo jsem

Sebevzdělávající se bytost, toho času v těle muže na planetě Zemi. Miluji příběhy, které nesou lidské duše. Vnímám jejich sílu a nesmírnou hloubku. Vím, že co mysl vytvořila, může mysl také rozpustit.

 

Čeněk Rosecký

Kontaktujte mě

     Když mi napíšete, tak Vám odpovím. Jen prosím o trpělivost.