Pracuji jako lektor a systemický  terapeut

Nabízím osobní sezení a semináře zaměřené na řešení vztahových, zdravotních, finančních a pracovních potíží. Využívám schopnosti vcítění se, vhledu, systemické vědomosti z oblasti řádů života a schopnosti utváření nové reality formou vkládání záměru klienta do jeho vědomého pole.

Vedu výcviky a semináře systemických konstelací v Praze, v Brně, v Bratislavě a na dalších místech. Jsem autorem technik Konstelace vnitřních osob, Kvantové systemické konstelace, které propojuji nové rodinné konstelace B. Hellingera, Individuální systemiku A. Wittemanna, Konstelace traumatu, Karmické konstelace a Matrix energie R. Bartletta.

Můj příběh

Když jsem se před 30 lety setkal s knihami pana E. Tomáše a J. Khrisnamurtiho věděl jsem, že to je to, co hledám. Když se v Čechách po revoluci objevila Sylvova metoda, jako jedna z prvních technik práce s podvědomím, s vděčností jsem jí aplikoval do svého života a některé její principy používám dodnes. V té době jsem ovšem skrze svá podvědomá zapletení nebyl schopen se jí více otevřít a důvěřovat.

Ve 33 letech mne na mé cestě zastavila mozková meningitida a poslala mě na zkušenou na 3 dny do tmy. Poznal jsem tmu a poznal jsem také jedinou cestu z ní -  světlo života. A také že na Zemi je vše tak, jak má být. Že sem na Zem patří světlo i tma. Že vše, co tu je, zde má své místo. Že vše nám slouží a vše je nám v konečném důsledku k užitku. A že pokud k tomu zaujmeme zdravý otevřený postoj, můžeme si své životy skutešně utvářet sami.

Ano, zde v polaritě má vše své místo a všemu náleží úcta. A nezbývá než vše, co bylo a je, přijmout tak, jak se stalo a jak to je. Lekcím, které jsme si pro sebe sami naplánovali, se nebylo možné vyhnout a nevyhneme se ani těm budoucím. Je ale na nás, jak k nim budeme přistupovat. A co je velmi důležité, není potřeba komplikovat si život a trápit se víc a déle, než je nezbytně nutné. Mohu, ale nemusím být smutný. A mohu se dokonce začít se ze života radovat. Jsme tím, kým si myslíme, že jsme.

Jedině tak je možné integrovat polarity a stát se svobodným, neutrálním Bytím, které si je vědomo toho, co a kdy je třeba učinit. Které převezme odpovědnost za svůj život, začne si jej vědomě utvářet a dokáže si se životem hrát a nechá se jím nést.

Mojí nejsilnější stránkou je hluboká důvěra v Život a víra v dobrý konec.

Život je vzdělávací proces, který nás sice nekompromisně, ale vždy s nekonečným soucitem, trpělivostí a láskou, vede k poznání pravdy. Jen tak je možné vyrůst. Jen tak je možné vyvázat se. Jen tak je možné být spokojeným člověkem a jít dál svou cestou. Sám za sebe a přitom společně se všemi ostatními.

Systemické konstelace vstoupily do mého života před 15 lety. A já jsem věděl, že to je velmi nadějná technika. Dodnes jí mám ze všech terapeutických technik nejraději. Při delší práci s ní pochopíte proč. Je to metoda, která při správném použití vede přímo k jádru věci a přitom je nesmírně poučná. Umožňuje osobní prožitek a zkušenost při plném vědomí. Pracuje na všech úrovních duše  - rodinné, rodové, karmické i na úrovni Ducha. Umožňuje nahlédnout na vše, co známe a můžeme se díky ní dostat až na samé hranice možností lidského poznání. Přes vztahy, zdraví, peníze a práci s traumaty, archetypy až k mocným nevědomým aspektům duše, které řídí naše životy a prvotním energiím, které je formovali až ke stvořiteli. Pravda je, že konstelace nejsou pro každého. Je to "královská" a náročná cesta realizovaná formou vědomé integrace polarit a postupného přijetí a pochopení všech základních aspektů života.

Meditace, Sylvova metoda a Matrix energie (kvantování) mi ukázaly, že existuje i další cesta. Přímá, rychlá a stejně funkční jako systemické konstelace. Je to cesta, na které není nutné vše odhalit a zvědomit. Cesta, kde rozhodující je naše vědomé rozhodnutí "mít to jinak". Ani to ovšem není cesta pro každého. Záleží na  nastavení vaší duše, na vašem záměru a na Vás. Záleží, co jste se přišli naučit, pro co jste si na Zem přišli. A můžete také - do určité míry - změnit svůj názor a s ním i své hlubší záměry.

Jak konstelace, tak vědomé vkládání záměru jsou metody, které mne nepřestávají naplňovat úžasem a nadějí, že náš život má hluboký a krásný smysl, kterým je poznání moudrosti, pokory, lásky, jejich integrace do života a návrat ke Zdroji, ze kterého jsme všichni vzešli a jehož jsme a vždy budeme nedílnou součástí.

Vážím si toho, že se s Vámi mohu podělit o své zkušenosti, předat Vám, co jsem se naučil a učit se od Vás.  

S lidmi pracuji 12 let. Z vlastních zkušeností vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení a že někdy je obtížné uvěřit, že existuje řešení.

Vím jak protivné, urputné a nepříjemné umějí být lidské emoce a další symptomy. Poznal jsem nejvyšší extatické stavy, Kristovské vědomí a dotek absolutně čisté lásky, stejně jako Bolest, psychické utrpení a temné dno lidské existence. Měl jsem štěstí, přežil jsem. A tak se mohu s Vámi o své zkušenosti podělit.

Nabízím možnost transformace toho, co lidé obvykle nazývají psychickými, emočními, osobními, vztahovými, zdravotními, finančními nebo pracovními problémy. To vše slouží našemu růstu. Vím jak odhalit, zvědomit a odstranit blokace, negativní programy, přesvědčení bránící realizaci skutečných záměrů zdraví, hojnosti, lásky, práce a bytí. Mým cílem je umožnit Vám uvolnit své bloky, integrovat polarity, odstranit negativní-reaktivní energie, napojit Vás na zdroje Vaší životní síly. Umožnit Vám uvidět své iluze, odhodit falešné představy, přesvědčení, programy a bloky a nechat to vše, co je již ve skutečnosti dávno pryč za sebou a jít dál. 

Výsledkem mých zkušeností jsou techniky Konstelace vnitřních osob, Generální konstelace a Kvantové konstelace. Jsou to techniky, která odhalují hlavní aktuální příčinu potíží na úrovni duše, umožňují ji harmonizovat a posunout se tak směrem k Bytí. Harmonizují a rozpouštějí to, co aktuálně nejvíce blokuje Vaše záměry a umožňuje transformaci daného stavu do zkušenosti a uvolnění se do stavu Vědomého Bytí. 

Pokud Vás zajímá více o struktuře duše, se kterou pracuji, přečtěte si rozhovor Co skrývá duše - konstelace vnitřních osob.

Dosažené poznání postupně integruji do svého života tak, aby bylo k užitku mně i mému okolí. Mnohdy se to samozřejmě neobejde bez zcela zásadních životních změn. Ty mohou bolet. Vždy jsou ale cestou, která nás vede k naplnění záměru naší duše. Řešením je hluboký klid, víra v proces a věrnost svému záměru.

Posledních 8 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím. Vedu výcviky systemických konstelací, kurzy dechu života, kurzy kvantování záměru a pokud mi čas dovolí, nabízím možnost individuálních sezení.

Ze všeho nejvíce mne ale oslovily a stále oslovují systemické konstelace a vědomé utváření nové vnitřní reality na úrovni duše . To jsou pro mne osobně dva nejefektivnější nástroje k sebepoznání, transformaci a spokojenému životu. Velmi rád je prokládám dýchacími technikami, aromaterapií, homeopatií a masážemi.

Ať se Vám daří!

Čeněk Rosecký

 

Studium, další vzdělání a praxe:

Vystudoval jsem PrF MU v Brně a PdF OU v Ostravě. V roce 2001 jsem založil akreditovanou vzdělávací agenturu Tvořivá škola, zaměřenou na vzdělávání učitelů, protože tuto oblast -  hned po Vědomé rodičovské výchově - považuji za zcela zásadní. Naši rodiče a učitelé jsou nejdůležitějšími lidmi našich životů. Od rodičů máme vše. Jsme z nich a máme v sobě a skrze ně i celé rody ze kterých pocházíme. Naši učitelé nás v tom pak buď utvrdí nebo nám ukáží, že je to možné i jinak.

Rodiče i učitelé, stejně jako každý jiný člověk, potřebují ke spokojenosti především poznání základních systemických sil a zákonitostí, které určují naše životy. Tj. stoupnout si na své místo, uvědomit si a prožít to, kým skutečně jsou. Odstranit vše, co jim nepatří nebo co už nepotřebují a zaujmout takové místo v životě, kde se budou cítit silní, spokojení a vyrovnaní. Je na nich do jaké míry se otevřou moudrosti, kterou toto poznání přináší a jak přijmou řády života, které se jim odhalí, zda s pokorou, nezájmem nebo odporem. Od toho se pak odvíjí jejich životy a životy jejich potomků. Nic víc, nic míň. 

V roce 1992 jsem poznal Sylvovu Metodu a v roce 2005 systemické konstelace, které mi doslova změnily život. Věděl jsem hned, že to je cesta, kterou jsem hledal. Matrix energie mi umožnil, aby se všechny mé dosavadní poznatky a zkušenosti spojily v jeden funkční celek. V metodu, kterou je schopen pochopit a ke svému užitku využít každý člověk, který chce.

Absolvované výcviky:

- Výcviky systemických konstelací (Bhagat)

- Výcvik hypno-systemického koučinku (Bhagat)

- Výcvik Dech existence (Bhagat),

- Klasický koučink (Odyssey),

- Výcvik Systemické pedagogiky (I. Pavelčák),

- Výcik mužské síly a sexuality

- Výcvik Matrix energie

 

Kurzy, sezení a simiáře:

- 101 sezení One Brain

- Kurzy Tarotu, práce s kyvadlem, automatické kresby

- Bezpočet kurzů, seminářů, kinez. terapií, regresí, šamanských ceremonií, psychedelických sesí a pobytů ve tmě.

***

 

Každý z nás musí jít svou vlastní cestou a mnohé zkušenosti jsou nepředatelné. Mnohé máme ale jako lidé společné a v mnohém si můžeme navzájem pomoci. Naším cílem je harmonizace naší duše na úroveň Ducha - spokojeného vědomého Bytí.

Jedno je jisté, kdo klepe, a myslí to vážně, tomu je dříve či později otevřeno. 

Ať se Vám daří.

 

 

Moje vize

Nabízím možnost uvidět a pochopit skryté zákonitosti, které určují Vaše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé síly, které řídí Vaše životy a brání Vám v dalším rozvoji. Poznání systemického řádu (moudrost), jeho přijetí (pokoru) a vděčnost považuji za základní předpoklady spokojeného života. Dalšími kroky jsou vystoupení z osobních zapletení a integrace všeho vylučovaného, přijetí plné odpovědnosti za svůj život a následování Vědomého Bytí.