výcviky, kurzy, individuálaní sezení

– VÝCVIK SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ  A -  Ω 2025

Nabízím Vám komplexní Výcvik systemických konstelací rozvinutý o techniky Konstelace vnitřních osob, Příběhy duše, Konstelace energetických polí a Generální konstelace.

Ve výcviku je integrováno poznání obsažené v klasických systemických konstelacích podle B. Hellingera s metodami Konstelace vnitřních osob (A. Wittemann), Proces životní integrace (W. Nelles), Archetypální konstelace (V. Franče), Konstelace energetických polí a úovní vědomí podle D. R. Hawkinse (Č. Rosecký).

Výsledkem je jedinečný komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění na úrovni duše, a to včetně karmických zapletení až po generální nastavení člověka (duše, těla a mysli) v Životě.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

více informací a přihláška

Výsledkem je  komplexní výcvik, který umožňuje poznání systemických zákonů a zároveň ošetření systémů účastníků - vystoupení z rodových zapletení a harmonizaci vztahů, integraci symptomů, traumat a zranění, a to včetně karmických zapletení a především generálních konceptů pro přežití na úrovni duše.

Pracovat budeme na jednotlivých úrovních vědomí s cílem integrace polarit, sebepoznání a sebepřijetí, dosažení životní síly, rovnováhy a spojení s esenciálními kvalitami života jako jsou láska, radost, síla, svoboda, vášeň, vůle, vztah a vnitřní klid.

Výstupem výcviku je Certifikát o jeho úspěšném absolvování.

***

– KURZY A SEMINÁŘE 

Konstelační semináře, kurzy a individuální sezení jsou zaměřené na řešení  vztahových, zdravotních, pracovních nebo finančních potíží formou zvědomění, harmonizace a integrace energií (příběhu duše), který daný symtom nese.

aktuální seznam akcí

Umožňují odhalit a odstranit hlavní aktuální blokace, které brání realizaci vašich záměrů ohledně osobního růstu, fyzického i psychického zdraví, hojnosti, vztahů a práce, a to na všech úrovních duše.

Po 12 letech praxe pracuji výhradně vlastní technikou Energetické (generální)  systemické konstelace, která v sobě integruje Rodinné konstelace B. Hellingera, Konstelce vnitřních osob, Individuální systemiku A. Wittemanna,  Konstelace traumatu F. Ruperta, Příběhy duše (karmické konstelace) a Proces životní integrace W. Nellese.

 

***

– INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Individuální konstelace jsou nástrojem osobního růstu, rozšíření vědomí a zároveň možností, jak ošetřit své zdravotní, emoční, vztahové, pracovní nebo finanční potíže.

Sezení probíhá formou nastavení záměru klienta, postavení individuální energetické konstelace v rámci které načítám informce k danému záměru z pole klienta, energetické čištění jednotlivých úrovní a vědomé utváření nové vnitřní reality klienta. V případě zájmu je možné na energetické sezení, navázat technikou dearmoring, která významně podporuje a urychluje proces integrace požadovaných změn ve fyzickém těle. Jedná se o tlakovou masáž bodů, ve který jsou „zapletení“ somatizována. masáž se dělá přes oblečení.

Cena: (2 hodiny): 3500 Kč

Místo: Hlavní 9, Neslovice, 664 91 (ideální při cestě autem od Prahy)

nebo Studio Metodějka: Metodějova 9a, Brno - Královo pole (ideální při cestě vlakem)

 

***

– DE-ARMOURING – rozpouštění energetických bloků a emočního krunýře – energetická tlaková masáž

Celotělová silová tlaková masáž, která se může dělat jak přes oblečení tak přímo na tělo  (je možná i její olejová varinata). Cílem masáže je nalezení a uvolění reaktivních energií somatizovaných v těle v bolestivých bodech - tzv. trigger pointech. Tyto "energetické bublinky - shluky napětí" se nacházejí na řadě místech v těle - v ramenou, hrudníku, břiše, pánvi.. Jejich postupné uvolnění skutečně vylemi efektivní léčení mnoha fyzických potíží a zároveň prastarých emnočních bloků.

Neznám nic tak efektivního (s vyjímkou žabky Kambo) než je kombinace energetického uvolnění symtomu formou konstelace a následné uvolnění starých  energií v těle formou Dearmouringu.  Propojení uvedených technik přináší urychlení celého procesu uvolnění mentálních ,emočních a fyzických symtomů.

Účinky techniky De-armouring:
- uvolnění chronických fyzických bolestí.- uvolnění emočních bolesztí somatizovaných v těle- nalezení vnitřniho klidu
- tranformace vnitřní bolesti ( i té kterou necítíte na svém těle)
- otevření těla pro proud nové energie
- probuzení sexuální energie v plném potenciálu (kundalini)

Cena: 1500 Kč/hodinu ( 60 Eur/hod). Obvyklá doba masáže je 1 hodina.

Místo sezení: Hlavní 9, Neslovice, 664 91 (ideální při cestě autem)

nebo Studio Metodějova 9a, Brno - Královo pole (ideální při cestě vlakem)