SYSTEMICKÉ KONSTELACE

KURZY A VÝCVIKY

DEARMORING

 

 

lektor, terapeut a systemický průvodce

METODA PRÁCE

 Systemická terapie a práce s tělem

Ve své praxi propojuji techniky působící na systemické, energetické a fyzické úrovni. To vše při zachování zdravého rozumu a otevřeného srdce.

Motivací přijít na terapii bývá touha po poznání, zvědavost a nejčastěji skutečnost, že množství fyzických a emočních symptomů (potíží) v životě člověka přesáhlo únosnou míru.

Odhalení a transformace příčin emočních, vztahových, zdravotních, psychických, pracovních nebo finančních potíží je možné buď jejich zvědomením, přijetím a opuštěním (např. formou systemické terapie) nebo generálně, tj. naším rozhodnutím je opustit a umožněním, aby se tak mohlo stát. K tomuto přístupu ovšem musí člověk dospět, vyžduje totiž značnou úroveň vědomí, míru trpělivosti (ve smyslu počkám až se to stane) a pokory (ve smyslu přijmu to tak, jak se to stane).

Prvním krokem je přijetí odpovědnosti za vše, co se mi v životě děje, bez tohtoto nastvení se daleko nedostnete. Druhým vědomé nastavevní záměru (ideálně v souladu se Systemickým řádem) a třetím poznání - osobní růst na zákldě poznání informcí, které daný symtom nese.

Základem mé práce je načítání energií na jednotlivých úrovních systému klienta, a to v rámci systemické konstelce - obrazu duše klienta. To umožňuje odhalení skutečných příčin disharmonie  - zranění. traumat a na jejich základě utvořených programů, přesvědčení, strategií a konceptů, které působí z nevědomí a přímo určují naše životy. V rámci konstelace proběhne, zvědomení, čištění, integrace polarit a harmonizaci jednotlivých úrovní a systémů klienta ve všech časech a prostorech a spojení s vlastní Esencí a tím i napojení na Zdroj Vědomého Bytí.

Směřujeme k Bytí, které nese esenciální kvlity jako jsou svoboda, radost, jemnost, síla, vnitřní klid, vztah a láska.

Pro urychlení procesu odstranění disharmonických energií z fyzického těla a jeho regeneraci se mi nejvíce osvědčil dearmoring, který významně podporuje a urychluje změny na mentálních, emočních a energetických úrovních.

V případě silného podvědomého/skrytého odporu využívám na uvolnění proudění životní síly také dýchací techniky, případně je možné využít také formu psychedelické sesse. 

Cílem je spokojený a smysluplný život - dosáhnout moudrosti (přijetí řádu života) a znovuobjevit vědomí sebe a svojí síly, radosti, svobody a vnitřního klidu.  

Stručně řečeno, pracuji tak, že na základě záměru a souhlasu klientu otevřu formou systemické konstelace pole pro realizaci daného záměru. Odhalím negativní reaktivní energie - přesvědčení, programy, bloky, zapletení, které blokují záměr klienta a působí disharmonii. Tyto energie se integrují/vyčistí, čímž se otevře prostor pro realizaci záměru klienta. Toto nové nastavení vede k integraci symptomů, realizaci v záměru požadovaného stavu a primárně k osobnímu růstu, protože o ten tady jde především.

Základem této techniky je zkušenost, že mysl člověka má moc tvořit, a když jsou naše vědomí a podvědomí v důsledku minulých zkušeností (z původní rodiny, z rodu, z kolektivního nevědomí, karmických příběhů,...) nezdravě nastaveny, tj. když jsme v nerovnováze s celkem, bude se nám to v životě zrcadlit nejčastěji formou nefunkčních vztahů, zdravotních, pracovních nebo finančních potíží tzv. symptomů.

"Co mysl vytvořila, může mysl také rozpustit.

Technika pracuje formou zvědomění systemických zákonitostí a důsledků jejich nerespektování v životě. Harmonizuje, čistí podvědomí a nastavuje nový rámec našeho vědomí. Díky změnám ve vědomém a podvědomém vnímání svého života dochází k zásadním úpravám a k utváření rovnováhy mezi člověkem a jeho vztahy k druhým lidem a ke světu.  Výsledkem je lepší sebepoznání a spokojené vědomé prožívání života takového, jaký je.

Systemická terapie tedy přináší především moudrost, ale také naději, radost a potěšení. Je to technika, která dává svobodu. Postupně zjistíte, že vaše vnitřní svoboda je absolutní a není závislá na ničem ve vašem okolí, ani na lidech, ani na systému, ani na vaší aktuální životní situaci. Každý z nás je tvůrcem vlastního života. Většinou ovšem podvědomým. Vy sami můžete začít určovat, jak se budete cítit a jak se bude odvíjet váš život. Někdy je to těžké, ale kdo klepe, (s láskou, vírou a pokorou), tomu je otevřeno.

***

Ať už se Vám v životě děje cokoliv, uvědomte si, prosím, že primárně nejde o „zbavení se toho co vnímáte jako problém“. To, co odmítáme, se nám totiž bude vždy opakovaně vracet do života, a to tak dlouho, dokud nepochopíme, čemu nás to učí, nezměníme náš vnitřní postoj k tomu a svoji pozornost nezaměříme jiným směrem. Ideální stav je kombinace těchto tří kroků. Někdy, ale ke změně stačí i pouze jeden z nich. To je odvislé na úrovni a hloubce toho, co Vám život zrcadlí. Každý náš symptom je ukazatelem na naší cestě, možností, jak změnit prožívání života, životní podmínky a s tím - do určité míry - také svůj osud.

Symptom může odejít teprve tehdy, když předal informaci, kterou nesl, a my uvidíme, přijmeme a změníme to, co uvidět, přijmout a změnit máme. Pak může symptom (emoční, fyzický, pracovní nebo finanční) odejít. Prvním krokem je přiznat si, že mám problém, druhým naučit se ho přijímat (ideálně milovat) a třetím jeho integrace směřující k transformaci osobnosti. Transformací však může být i samotné opuštění od nefunkčních materiálních nebo morálních konceptů.

A tak prostřednictvím integrace symptomů (negativních pocitů, bloků, nefunkčních přesvědčení, programů, konceptů a dalších reaktivních energií) směřujeme k moudrosti, lásce a tím ke spokojenému životu. A kdo chce, může jít ještě dál k poznání vlastní Esence, ke spojení s naší podstatou, se svým Stvořitelem, a tím k naplnění nejhlubšího smyslu svého života.

 

"Dokud nezvědomíme a neopustíme vše vědomé i nevědomé, co neslouží našemu nejvyššímu blahu,

bude to určovat naše životy, a my to budeme nazývat smůlou, neštěstím, osudem nebo karmou."

 

Osobní konzultace

Systemické poradenství, formulávání "čistých" záměrů, individuální kvantová konstelace, koučing směřující k řešení a integraci aktuálních životních potíží.

Systemické konstelace

Konstelační semináře a kurzy zaměřené na řešení nejčastějších potíží - vztahových, zdravotních, pracovních, finančních a jejich transformaci.

Systemické výcviky

Výcvik systemických konstelací integrující konstelace vnitřních osob s konstelacemi rodinnými, finančními, konstelacemi traumatu a Příběhy duše.

Co o mě říkají

účastníci konstelačních seminářů

Ještě jednou děkuji, konstelace u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav.
Ivana K.
Dobrý den, ještě jednou moc děkujeme za velmi krásné a přínosné sobotní konstelace v Brně. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné se s manželem objednat na individuální konstelaci?
Radmila D.
Pre mňa boli tieto konštelácie úplne prvou skúsenosťou tohto druhu. Veľmi ďakujem za moju konšteláciu, zadala som si to najviac najhlbšie v sebe a išlo to skutočne veľmi hlboko. Intenzívne to vo mne naďalej pracuje.
Zuzana
Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Myslím si, že jsme všichni tyto společné dny prožili naplno do morku kostí a sklizeň ještě přijde. Pro mě to fakt byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory, pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí.
Iva N.
Uvidět příběh své své duše a moci se z něj poučit, je přímo zázračné. Obdivuji tvoji schopnost načítat role, odahlovat příběhy a integrovat je. Děkuji za tuto zkušenost.
Josef P.

Poslední články blogu

Sem patří podnadpis

Klientka: žena, 15 let (přichází s matkou a tetou). Záměr: Letité strachy dcery – "stihomam - stále se…
Body konstelace Covid 19; český občan; český politik; současná česká společnost; česká společnost, ke které proces směřuje;…
Individuální konstelace vnitřních osob Záměr klientky: Uvolnit vnitřně zablokovanou páteř na úrovni srdce. Problém trvá již dlouho.…

Kdo jsem

Jedinečná sebevzdělávající se bytost duchovní podstaty, toho času v těle muže na planetě Zemi. Miluji esenci, kterou v sobě nese každý člověk. A největší radost mi přináší přispět k tomu, aby se každý člověk mohl potkat s tou svou. Miluji také příběhy, které nesou lidské duše. Vnímám jejich sílu a nesmírnou hloubku. Vím, že to, co mysl vytvořila, může mysl také rozpustit.

Čeněk Rosecký

Kontaktujte mě

     Když mi napíšete, tak Vám odpovím. Jen prosím o trpělivost.