SYSTEMICKÉ KONSTELACE

KURZY A VÝCVIKY

PŘÍBĚHY DUŠE

 

 

lektor, terapeut a systemický průvodce

Osobní konzultace

Systemické poradenství, formulávání "čistých" záměrů, individuální kvantová konstelace, koučing směřující k řešení a integraci aktuálních životních potíží.

Systemické konstelace

Konstelační semináře a kurzy zaměřené na řešení nejčastějších potíží - vztahových, zdravotních, pracovních, finančních a jejich transformaci.

Systemické výcviky

Výcvik systemických konstelací integrující konstelace vnitřních osob s konstelacemi rodinnými, finančními, konstelacemi traumatu a Příběhy duše.

 

 

METODA PRÁCE

 Systemická terapie a práce s tělem

Jak pracuji

Motivací přijít na terapii bývá obvykle skutečnost, že množství fyzických, vztahových nebo emočních problémů) v životě člověka (symtomů) přesáhlo únosnou míru. Anebo touha po poznání.

Po 15 letech praxe pracuji vlastní technikou Konstelací energií, která vychází ze systemických konstelací.  Na základě záměru klienta otevřeme konstelační pole. Odhalíme negativní reaktivní energie (NRE) - přesvědčení, programy, bloky, zapletení (smlouvy, dohody) a koncepty, na které symptomem upozorňuje, a které blokují záměry klienta. Odhalíme generální koncept na úrovni duše a obnovíme spojení s původní esenciální kvalitou klienta. V rámci procesu se postupně integrují a uvolňují všechny negativní reaktivní energie a karmické zapletení souvysející s daným "příběhem duše" klienta, čímž se otevírá prostor pro realizaci záměru klienta. 

Základem této techniky je zkušenost, že mysl a vědomí člověka mají moc tvořit. Pokud jsou naše vědomí a podvědomí v důsledku minulých zkušeností (z původní rodiny, z rodu, z kolektivního nevědomí, z karmy nebo mimozemských existencí) reaktivní, tj. když jsme v nerovnováze nebo v odporu s vyšším řádem (Bohem), život nám to zrcadlí. Nejčastěji formou nefunkčních vztahů, zdravotních, pracovních nebo finančních potíží tzv. symptomů.

"Co mysl vytvořila, může mysl také rozpustit."

Symptom, který předá zprávu, kterou nese, může odeznít, čímž se uvolní prostor pro požadovaný stav. Hlavní výsledkem je osobní růst vědomí, který je smyslem pozemského života a hlavním důvodem toho proč se nám děje, to co se nám děje.

Odhalení a transformace příčin emočních, vztahových, zdravotních, psychických, pracovních a finančních potíží je možné buď jejich zvědomením, přijetím a opuštěním (např. formou systemické terapie) nebo generálně, tj. naším vědomým, skutečným a rezolutním rozhodnutím je opustit. K takovému rozhodnutí musí člověk dospět, vyžaduje značnou úroveň vědomí (schopnost myslet to vážně), míru trpělivosti (počkám, až se to stane) a pokory (přijmu to tak, jak se to stane).

          " Není nutné, aby se to, co se utvářelo za velmi dramatických okolností, muselo také za dramatických okolností integrovat."

 

V rámci konstelace načítám energie (postoje a příběhy) na jednotlivých úrovních systému klienta. To umožňuje odhalení a zvědomení hlubších příčin problémů, zranění, traumat, kterými jsou programy, přesvědčení, strategie a koncepty, které působí z nevědomí a utvářejí naše životy. V rámci konstelace probíhá zvědomení, integrace zraněných částí a uvolnění jednotlivých úrovní a systémů klienta. Další krokem je spojení s původní Esenciální kvalitou a tím k napojení na Zdroj Vědomého Bytí (Boha).

 

Směřování 

Prvním krokem na cestě je přijetí odpovědnosti za vše, co se mi v životě děje, bez tohoto nastavení se daleko nedostaneme. Je důležité přestat ze svých potíží obviňovat druhé. Oni nejsou příčinoou, jsou pouze spouštěčem příležitostí. Druhým krokem je vědomé nastavení záměru (ideálně v souladu se Systemickým řádem). Třetím krokem je samotné poznání (osobní růst) - rozšíření a prohloubení vědomí Moudrosti, Lásky, Radosti, Míru a Svobody. Cílem je spokojený život - dosáhnout moudrosti (přijetí řádu života/Boha) a znovuobjevit vědomí sebe a svojí síly, radosti, svobody a vnitřního klidu.  

 

Průběh terapie

Na základě záměru klienta otevřeme formou systemické konstelace. Zvědomíme současný stav a odhalíme negativní reaktivní energie - přesvědčení, programy, bloky, zapletení, které blokují záměr klienta a působí disharmonii a jejich příčiny. Tyto energie integrujeme - zvědomujeme/přijímáme, čímž se systém uvolní a otevře se prostor pro realizaci záměru klienta a osobní růst (posun úrovně vědomí).  A o ten tady jde v terapii především. Symtom odezní sekundárně.

Technika pracuje formou zvědomění systemických zákonitostí a důsledků jejich nerespektování v životě. Harmonizuje, čistí podvědomí a nastavuje nový rámec našeho vědomí. Díky změnám ve vědomém a podvědomém vnímání svého života dochází k zásadním úpravám a k utváření rovnováhy mezi člověkem a jeho vztahy k druhým lidem a ke světu.  Výsledkem je lepší sebepoznání a spokojené vědomé prožívání života takového, jaký je.

Systemická terapie tedy přináší především moudrost, ale také naději, radost a potěšení. Je to technika, která dává svobodu. Postupně zjistíte (a později zažijete), že vaše vnitřní svoboda je absolutní a není závislá na ničem ve vašem okolí, ani na lidech, ani na systému, ani na vaší aktuální životní situaci. Každý z nás je tvůrcem vlastního života. Většinou ovšem podvědomým. Vy sami můžete začít určovat, jak se budete cítit a jak se bude odvíjet váš život. Někdy je to těžké, ale kdo klepe, (s láskou, vírou a pokorou), tomu je otevřeno.

Pro urychlení procesu odstranění disharmonických energií z fyzického těla a jeho regeneraci se mi nejvíce osvědčil dearmoring, který významně podporuje a urychluje změny na mentálních, emočních a energetických úrovních.

***

Ať už se Vám v životě děje cokoliv, uvědomte si, prosím, že primárně nejde o „zbavení se toho co vnímáte jako problém“. To, co odmítáme, se nám totiž bude vždy opakovaně vracet do života, a to tak dlouho, dokud nepochopíme, čemu nás to učí, nezměníme náš vnitřní postoj k tomu a svoji pozornost nezaměříme jiným směrem. Ideální stav je kombinace těchto tří kroků. Někdy, ale ke změně stačí i pouze jeden z nich. To je odvislé na úrovni a hloubce toho, co Vám život zrcadlí. Každý náš symptom je ukazatelem na naší cestě, možností, jak změnit prožívání života, životní podmínky a s tím - do určité míry - také svůj osud.

Symptom může odejít teprve tehdy, když předal informaci, kterou nesl, a my uvidíme, přijmeme a změníme to, co uvidět, přijmout a změnit máme. Pak může symptom (emoční, fyzický, pracovní nebo finanční) odejít. Prvním krokem je přiznat si, že mám problém, druhým naučit se ho přijímat (ideálně milovat) a třetím jeho integrace směřující k transformaci osobnosti. Transformací však může být i samotné opuštění od nefunkčních materiálních nebo morálních konceptů.

A tak prostřednictvím integrace symptomů (negativních pocitů, bloků, nefunkčních přesvědčení, programů, konceptů a dalších reaktivních energií) směřujeme k moudrosti, lásce a tím ke spokojenému životu. A kdo chce, může jít ještě dál k poznání vlastní Esence, ke spojení s naší podstatou, se svým Stvořitelem, a tím k naplnění nejhlubšího smyslu svého života.

 

"Dokud nezvědomíme a neopustíme vše vědomé i nevědomé, co neslouží našemu nejvyššímu blahu,

bude to určovat naše životy, a my to budeme nazývat smůlou, neštěstím, osudem nebo karmou."

 

Co o mě říkají

účastníci konstelačních seminářů

Ještě jednou děkuji, konstelace u Vás jsou čím dál úžasnější nástroj k práci na sobě a pozoruji, že teď opravdu dovedou zacílit přesně na ten problém, který konkrétně člověka trápí a účinek je hned viditelný. Já se cítím klidnější a vyrovnanější, nějak silnější, je to úplně normální, přirozený stav.
Ivana K.
Dobrý den, ještě jednou moc děkujeme za velmi krásné a přínosné sobotní konstelace v Brně. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné se s manželem objednat na individuální konstelaci?
Radmila D.
Pre mňa boli tieto konštelácie úplne prvou skúsenosťou tohto druhu. Veľmi ďakujem za moju konšteláciu, zadala som si to najviac najhlbšie v sebe a išlo to skutočne veľmi hlboko. Intenzívne to vo mne naďalej pracuje.
Zuzana
Seminář patřil k těm nejlepším, na kterých jsem byla, a odvezla jsem si spoustu dojmů. Myslím si, že jsme všichni tyto společné dny prožili naplno do morku kostí a sklizeň ještě přijde. Pro mě to fakt byly vzácné chvíle intenzivní práce, vzájemné podpory, pomoci, opravdovosti a lásky. Spojovalo nás cosi vzácného, co se jen tak nevidí.
Iva N.
Uvidět příběh své své duše a moci se z něj poučit, je přímo zázračné. Obdivuji tvoji schopnost načítat role, odahlovat příběhy a integrovat je. Děkuji za tuto zkušenost.
Josef P.

Poslední články blogu

Ve Zdroji, v jednotě všeho, byla esencí čisté vřelé vášně. Vášní samotného života. Vášní, která spojuje vše…
Jeho počátek je Tajemstvím. Přišel-nepřišel od Nikud. První mezi prvními. Ryzí, stříbrné vědomí. Prvotní bílý paprsek. Měsíční…
Záměr: Poznání, Moudrost, Přijetí, Mír Stavíme Body: Člověk 1, Člověk 2, Člověk 3; Člověk4,  Energie, která je…

Kdo jsem

Jsem bytost energeticko-duchovní podstaty, toho času v těle muže na planetě Zemi. Miluji esenci, kterou v sobě nese každý člověk. A největší radost mi přináší přispět k tomu, aby se každý mohl potkat s tou svou. Miluji také příběhy a nádherné vibrace, které tvoří základ lidské duše. Vnímám jejich hloubku, sílu, věčnost a nesmírnou posvátnou krásu. 

Čeněk Rosecký

Kontaktujte mě

     Když mi napíšete, tak Vám odpovím. Jen prosím o trpělivost.