Pracuji jako lektor a systemický  terapeut

Zaměřuji se na řešení vztahových, zdravotních, finančních a pracovních potíží klientů. Využívám schopnosti vcítění se, vhledu, systemické vědomosti z oblasti řádů života, práce na úrovni vědomého pole a fyzického těla klienta.

Vedu výcviky a semináře systemických konstelací v Praze, v Brně, v Bratislavě a na dalších místech. Jsem autorem technik Konstelace vnitřních osob a Energetické konstelace, které propojuji rodinné konstelace B. Hellingera, Individuální systemiku A. Wittemanna, Konstelace traumatu a Karmické konstelace.

Nabízím skupinové a individuální energetické konstelace propojené s technikou dearmoring, která umožňuje práci se záměrem na úrovni fyzického těla klienta.

 

Můj příběh

Když jsem se před 30 lety setkal s knihami pana E. Tomáše a J. Khrisnamurtiho věděl jsem, že to je to, co hledám. Když se v Čechách po revoluci objevila Sylvova metoda, jako jedna z prvních technik práce s podvědomím, s vděčností jsem jí aplikoval do svého života a některé její principy používám dodnes. Žil jsem na plno.  Zpíval jsem v rockové kapele, pařil, experimentoval s psychedeliky, cestoval a ve volném čase studoval. Ve 28 letech jsem se oženil a vědomě počal své první dítě.

Ve 33 letech mne zastavila mozková meningitida a poslala mě na zkušenou na 3 dny do tmy. Poznal jsem tmu a poznal jsem také jedinou cestu z ní -  světlo. A také, že na Zemi je vše tak, jak má být. Že sem na Zem patří světlo i tma. Že vše, co tu je, zde má své místo. Že vše nám slouží a vše je nám v konečném důsledku k užitku. A že pokud k tomu zaujmeme zdravý otevřený postoj, můžeme si své životy utvářet v souladu se záměry své duše sami.

Uviděl jsem, že zde v polaritě má vše své místo a všemu náleží úcta. Jak vně, tak uvnitř nás. A nezbývá než vše, co bylo a je, přijmout tak, jak se stalo a jak to je. Lekcím, které jsme si pro sebe sami naplánovali, se není možné vyhnout. Je ale na nás, jak k nim budeme přistupovat. jestli jako k "těžkému osudu" nebo jako k učební lekci. A co je velmi důležité, není potřeba komplikovat si život a trápit se víc a déle, než je nezbytně nutné. Mohu, ale nemusím být smutný. A mohu se dokonce začít se ze života radovat. Jsem tím, kým si myslím, že jsem.

Jedině tak je možné integrovat polarity a stát se svobodným, neutrálním "Bytím", které si je vědomo toho, co a kdy je třeba učinit. Které převezme odpovědnost za svůj život, začne si jej vědomě utvářet a dokáže si se životem hrát a nechá se jím nést.

Mojí nejsilnější stránkou je hluboká důvěra v Život a víra v dobrý konec.

Život je vzdělávací proces, který nás sice nekompromisně, ale vždy s nekonečným soucitem, trpělivostí a láskou, vede k poznání pravdy. Jen tak je možné vyrůst. Jen tak je možné vyvázat se. Jen tak je možné být spokojeným člověkem a jít dál svou cestou. Sám za sebe a přitom společně se všemi ostatními.

Systemické konstelace vstoupily do mého života před 15 lety. A já jsem věděl, že to je to, čemu se chi věnovat. Dodnes jí mám ze všech terapeutických technik nejraději. Při delší práci s ní pochopíte proč. Je to metoda, která při správném použití vede přímo k jádru věci. Je silná a nekompromisní a přitom velmi jemná. Umožňuje osobní prožitek a zkušenost při plném vědomí. Umožňuje práci na všech úrovních duše  - rodinné, rodové, karmické i na úrovni Ducha. DOkonce na všech zároveň  Umožňuje nahlédnout na vše, co známe a můžeme se díky ní dostat až na samé hranice možností lidského poznání. Přes vztahy, zdraví, peníze a práci s traumaty, archetypy až k mocným nevědomým aspektům duše - energiím a principům, které řídí naše životy. Dokonce je možné nahlédnout i snad "prvotní energie a síly", které nás formovali od časů stvoření.

Pravda je, že konstelace nejsou pro každého. Je to "královská" a náročná cesta integrace polarit realizovaná formou postupného vědomého přijímání a pochopení všech základních aspektů života.

Meditace, Sylvova metoda a Matrix energie (kvantování) mi ukázaly, že existuje i další cesta. cesta Generální. Přímá, rychlá a stejně funkční jako systemické konstelace. Je to cesta, na které není nutné vše odhalit a zvědomit. Cesta generálního opuštění všech konceptů.  Rozhodující je naše pravé, svobodné a vědomé rozhodnutí "mít to jinak". Ani to ovšem není cesta pro každého. Záleží na nastavení naší duše a na jejím záměru. Zkrátka záleží na tom, pro co jsme si na Zem přišli.

Možná je ovšem možné také změnit svůj názor a s ním i své hlubší záměry. Možné je vše.

Jak konstelace, tak vědomé vkládání/zadávání záměru jsou metody, které mne nepřestávají naplňovat úžasem a nadějí, že náš život má hluboký a krásný smysl, kterým je poznání moudrosti, pokory, lásky, jejich integrace do života a návrat ke Zdroji, ze kterého jsme všichni vzešli a jehož jsme a vždy budeme nedílnou součástí.

Příležitost být toho účasten a svými smysly vnímat úřasné kouzlo a nesmírnou magii stvoření, mne naplňuje hlubokou vděčností.

S lidmi pracuji 12 let. Z vlastních zkušeností vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení a že někdy je obtížné uvěřit, že existuje řešení.

Vím jak protivné, urputné a nepříjemné umějí být lidské emoce a další symptomy. Poznal jsem nejvyšší extatické stavy, Kristovské vědomí a dotek absolutně čisté lásky, stejně jako Bolest, psychické utrpení, zoufalství a temné dno lidské existence. Měl jsem štěstí, přežil jsem. A tak se mohu s Vámi o své zkušenosti podělit. Vážím si také toho

Nabízím možnost transformace toho, co lidé obvykle nazývají psychickými, emočními, osobními, vztahovými, zdravotními, finančními nebo pracovními problémy. To vše slouží našemu růstu. Mám dar odhalit, zvědomit a odstranit blokace, negativní programy, přesvědčení bránící realizaci skutečných záměrů zdraví, hojnosti, lásky, práce a bytí. Mým cílem je umožnit Vám uvolnit své bloky, integrovat polarity, odstranit negativní-reaktivní energie, napojit Vás na zdroje Vaší životní síly. Odhoduit své iluze, odhodit falešné představy, přesvědčení, programy a bloky a nechat to vše, co je již ve skutečnosti dávno pryč za sebou a jít dál. Umožnit Vám poznat kdo jste tady na zemi, kdo jste ve své podstě a jaký je smysl vašeho života.  

Výsledkem mých zkušeností jsou techniky Konstelace vnitřních osob, Generální konstelace a Kvantové konstelace. Jsou to techniky, která odhalují hlavní aktuální příčinu potíží na úrovni duše, umožňují ji harmonizovat a posunout se tak směrem k Bytí. Harmonizují a rozpouštějí to, co aktuálně nejvíce blokuje Vaše záměry a umožňuje transformaci daného stavu do zkušenosti a uvolnění se do stavu Vědomého Bytí. 

Pokud Vás zajímá více o struktuře duše, se kterou pracuji, přečtěte si rozhovor Co skrývá duše - konstelace vnitřních osob.

Dosažené poznání postupně integruji do svého života tak, aby bylo k užitku mně i mému okolí. Mnohdy se to samozřejmě neobejde bez zcela zásadních životních změn. Ty mohou bolet. Vždy jsou ale cestou, která nás vede k naplnění záměru naší duše. Řešením je hluboký klid, víra v proces a věrnost svému záměru.

Posledních 8 let se intenzivně věnuji skupinovým a individuálním terapiím. Vedu výcviky systemických konstelací, kurzy dechu života a pokud mi čas dovolí, nabízím možnost individuálních sezení, které mám nejraději, ikdyž jsou energeticky náročné.

Ze všeho nejvíce mne ale oslovily a stále oslovují systemické konstelace a vědomé utváření nové vnitřní reality na úrovni duše . To jsou pro mne osobně dva nejefektivnější nástroje k sebepoznání, transformaci a spokojenému životu. Velmi rád je prokládám dýchacími technikami, aromaterapií, homeopatií a masážemi.

Ať se Vám daří!

Čeněk Rosecký

 

Studium, další vzdělání a praxe:

Vystudoval jsem PrF MU v Brně a PdF OU v Ostravě. V roce 2001 jsem založil akreditovanou vzdělávací agenturu Tvořivá škola, zaměřenou na vzdělávání učitelů, protože tuto oblast -  hned po Vědomé rodičovské výchově - považuji za zcela zásadní. Naši rodiče a učitelé jsou nejdůležitějšími lidmi našich životů. Od rodičů máme vše. Jsme z nich a máme v sobě a skrze ně i celé rody ze kterých pocházíme. Naši učitelé nás v tom pak buď utvrdí nebo nám ukáží, že je to možné i jinak.

Rodiče i učitelé, stejně jako každý jiný člověk, potřebují ke spokojenosti především poznání základních systemických sil a zákonitostí, které určují naše životy. Tj. stoupnout si na své místo, uvědomit si a prožít to, kým skutečně jsou. Odstranit vše, co jim nepatří nebo co už nepotřebují a zaujmout takové místo v životě, kde se budou cítit silní, spokojení a vyrovnaní. Je na nich do jaké míry se otevřou moudrosti, kterou toto poznání přináší a jak přijmou řády života, které se jim odhalí, zda s pokorou, nezájmem nebo odporem. Od toho se pak odvíjí jejich životy a životy jejich potomků. Nic víc, nic míň. 

V roce 1992 jsem poznal Sylvovu Metodu a v roce 2005 systemické konstelace, které mi doslova změnily život. Věděl jsem hned, že to je cesta, kterou jsem hledal. Matrix energie mi umožnil, aby se všechny mé dosavadní poznatky a zkušenosti spojily v jeden funkční celek. V metodu, kterou je schopen pochopit a ke svému užitku využít každý člověk, který chce.

Absolvované výcviky:

- Výcviky systemických konstelací (Bhagat)

- Výcvik hypno-systemického koučinku (Bhagat)

- Výcvik Dech existence (Bhagat),

- Klasický koučink (Odyssey),

- Výcvik Systemické pedagogiky (I. Pavelčák),

- Výcik mužské síly a sexuality

- Výcvik Matrix energie

 

Kurzy, sezení a semiáře:

- 101 sezení One Brain

- Kurzy Tarotu, práce s kyvadlem, automatické kresby

- Bezpočet kurzů, seminářů, kinez. terapií, regresí, šamanských ceremonií, psychedelických sesí a pobytů ve tmě.

***

 

Každý z nás musí jít svou vlastní cestou a mnohé zkušenosti jsou nepředatelné. Mnohé máme ale jako lidé společné a v mnohém si můžeme navzájem pomoci. Naším cílem je harmonizace naší duše na úroveň Ducha - spokojeného vědomého Bytí.

Jedno je jisté, kdo klepe, a myslí to vážně, tomu je dříve či později otevřeno. 

Ať se Vám daří.

 

 

Moje vize

Nabízím možnost uvidět a pochopit skryté zákonitosti, které určují Vaše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat a integrovat nevědomé síly, které řídí Vaše životy a brání nám v dalším rozvoji. Poznání systemického řádu (moudrost), jeho přijetí (pokoru) a vděčnost považuji za základní předpoklady spokojeného života. Dalšími kroky jsou přijetí své odpovědnosti, vystoupení z osobních zapletení, integrace všeho vylučovaného a následování vedení Tvořivé síly.