Kategorie: Esence

PŘÍBĚHY DUŠE – Esence Vášně (vibrace sounáležitost)

Ve Zdroji, v jednotě všeho, byla esencí čisté vřelé vášně. Vášní samotného života. Vášní, která spojuje vše živé a roztáčí tanec života v srdci Šivy. Vášní, která proudí skrze sounáležitost všeho živého. Nositelkou proudu života. Ohněm uprostřed kamenného kruhu, kolem kterého bosé nohy v rytmu bubnů tančí divoký a nespoutaný tanec života. Plamenem, který jásá. Sálavým teplem, které oživuje enzymy...

O Stříbrném Měsíčním Třpytu

Jeho počátek je Tajemstvím. Přišel-nepřišel od Nikud. První mezi prvními. Ryzí, stříbrné vědomí. Prvotní bílý paprsek. Měsíční třpyt. Možná to byl právě on, kdo oplodnil samotnou Věčnost, aby se z ní zrodil Stvořitel všeho a stal se tak sám sobě synem i otcem. Jeho esencí je prvotní bílé světlo. Čisté ticho. Nekonečný Mír. Měsíční třpyt zrcadlící černý oceán...

Esence matky

Mámu má každý. Každý tu svou. Každá máma je jiná. Ušitá na míru pro potřeby duše dítěte, aby mohlo realizovat své záměry. Nic takového jako špatná máma neexistuje. Jsou pouze matky více či méně emočně přítomné. Mámy toho mají hodně společného. Kromě věcí biologických a mentálních i ty duchovní. A na to bych se rád dnes zaměřil. V každé...