Kazuistika – Stín ženy

aneb pád a vzestup svtětelné duše

S klientkou jsme prošli v průběhu jednoho roku postupně třemi konstelacemi, jejichž záměrem bylo integrovat vztah k mužům.

V průběhu konstelací se nám ukázala řada příběhů duše, které měly společného jmenovatele – mužsko-ženské zapletení vedoucí až k sebedestrukci.

Konstelace první – Egyptská kněžka

Fáze č. 1 – Odhalení příběhu duše

V rámci první konstelace se nejdříve ukázal vztah silného muže v energii „mačo“ a ženy, která se mu líbí, ale která tam pro něj není emočně přítomná. V okamžiku, kdy si muž uvědomuje, že je zneužívaný, odchází. Žena zůstává sama.

Postavili jsme další dva body jako „to, co je zatím“. První bod se identifikuje jako „lehká žena“ a lehá si na zem. Cítí se jako „špína, cuchta, děvka“. Druhý bod je muž v energii „hovado“ – jednoduchá, primitivní, hrubá živočišná energie. Ne úplně zlá, ale s postojem: „Hele cuchta a nešťastná, tak jí ošukáme, to se jí bude líbit. A teď jdeme na pivo.“

Posunujeme čas, co se dělo s „cuchtou“ před tím. Žena se mění v iniciační kněžku –  stále leží na zádech, smyslně se vlní. Odkrývá se karma kněžky, která poskytovala iniciační služby mužům, za účelem zasvěcení do sexuality.

Posunujeme čas ještě více dozadu. Žena se dál smyslně vlní na zemi, náhle si začne pískat zvláštní melodii. Vnímá energii vysoké egyptské kněžky, za kterou se přiletěli pářit „bohové“ z hvězd: „ Jsem kněžka a pařím se s mimozemskými návštěvníky.“

Přidáváme zástupce za návštěvníky. Ten konstatuje, že jde o Misi za účelem zvýšení kvality DNA na planetě Zemi. Nic osobního. Věcný úkol. Provedeme, odletíme. Vnímá se jako vysoký, bílý, světlý. Brzy se však odhaluje jeho láska k pozemské ženě. I návštěvníci jsou muži. Vnímá pozemskou úroveň lidské lásky a je tím hluboce zasažen. Ocitá se v pasti. (Více o lidské lásce v článku „Lásko, řekni mi, jaká jsi“.  Je vtažen do osobního vztahu. Miluje pozemskou ženu celým svým srdcem, ale musí doletět. Mise skončila. Slibuje, že se vrátí. Že inkarnuje na zem.

Žena zůstává na zemi těhotná a opuštěná. I ona se zamilovala. Zůstala sama. Vnímá se jako nehodná – nečistá. Zde započal sestup vysoké bytosti vtažené do lidské karmy. A to přes inciační kněžku. Až samé dno lidské bídy na úroveň cuchty.

Fáze č. 2 – Integrace

Po zvědomění příběhu sestupu a uvědomění si kdo jsem – žena – lidská bytost – bohyně může dojít k přijetí vnitřní ženy a opětovnému vzestupu vzhůru. Uvolnili jsme karmická zapletení související s danými příběhy duše. Vyčistili negativní a reaktivní energie a uzavřeli bránu. Nyní, se všemi zkušenostmi získanými v rámci sestupu, které umožňují podstatně hlubší míru vědomí a především soucitu s těmi, kteří jsou „dole“ může dojít k pochopení procesu získávání zkušeností a prohlubující vědomí sebe sama jako bytosti vtělené na zem do těla ženy. A zároveň se otevírá možnost opětovného setkání s mužem – lidskou bytostí – a bohem projevujícím se skrze něj. Tedy k prožitku harmonického vztahu prostého mužsko-ženského konfliktu.

Konstelace druhá – Pád do temnoty

V rámci druhé konstelace se nám odhalil příběh duše, kdy si krásnou „dívku z lesa“ žijící zde v souladu s přírodou, vyhlédl mocný samolibý muž. Žena ho odmítla, ale on ji chtěl a tak si jí vzal. Uzavřel jí na svůj hrad do temného sklepení, kde ji sexuálně a zneužíval a utrápil.

Jako další příběh, který byl za tím, se odhalil příběh starší mocné ženy, do které se zamiloval mladík podvědomě hledající matku. Ona zneužila jeho zapletení. Nechala si od něj sloužit. Brala si jeho energii a zneužívala ho. V okamžiku, kdy se ji rozhodl opustit, ho zničila.

Tyto dva příběhy ukázali dvě tváře mužsko – ženské války, jejímž společným jmenovatelem je neúcta sama k sobě a potřeba trpět – trestat se za něco, kdy duše ani neví, že se trestá a za co se trestá. Sama sebe vnímá jako oběť a tím získává právo soudit a mstít se.


Konstelace třetí – Temná paní

Konstelace byla stavěna se záměrem odhalit příčinu symtomu – neznámá nemoc krve, se kterou se klientka dlouhodobě potýká, a se kterou si doktoři nevědí rady.

Fáze 1. – Příběh duše

Postavili jsme dvě části. Tu, která nese nemoc a tu část, která je zdravá. Část, která nese symptom, se ukázala jako mocná uzavřená žena, která si stojí za svým. Část zdravá se projevuje jako jemná, fintivá energie, která se zhlíží v zrcadle.

Dva body postavené jako „to, co je zatím“ se projevili jako „Zničená láska“ – krásná žena, která leží jako spící-mrtvá, přikrytá pod nesčetnými vrstvami zranění a traumat (druhý bod).

Postavili jsme další bod jako „energii, která je zatím“. Objevila se temná „Sauronova“ věž, kolem které krouží černí draci (jedná se o energetický obraz). Sám Pán temnoty vyzvedl svoji Temnou královnu a nechal ji usednout na svůj trůn. Sám stál v pozadí a dobře se bavil. Věděl, že skutečným pánem je on. Dal ale své královně obrovskou moc – trestat a mstít se všem a všemu. Zůstal jako energie v pozadí.

Fáze 2. – Integrace

Po odhalení příběhu se nám ukázala skrytá reaktivní vrstva toho, co je v jádru zdravé (původní Zdravé esenciální části) jako „temná vražedkyně“, která zhnusena svými skutky proklela svoji vlastní krev.

Za nimi stojí Temná paní na vrcholu temné věže, kolem létají četní draci… (Sauronova věř) Sám Temný pán osobně pozval Temnou paní a předal jí moc. Věděl, že je jedno, kdo vládne z věže – On sám tím nic neztratil. Byl spíše jako energie zatím.

K této energii jsme přidali bod – Část stvořitele kompetentní k harmonizaci této energie. Ta postupně přikryla reaktivní část a s pomocí slov: „Vždy jsi byla mojí součástí. Jsi mojí součástí a vždy budeš mojí součástí.“ Provedla postupné léčení reaktivní vrstvy „temné vražedkyně“. Ta se postupně uvolnila, vyplakala a stala se opět sama sebou – svojí esencí.

Zde jsme museli provést tři kroky – přijmout příběh duše jako zkušenost a vystoupit z karmického zapletení, vyčistit negativní – reaktivní energie a zpět vzít sebeprokletí vlastní krve.

Pak mohla Zdravá část zbavená své reaktivní vrstvy vtáhnout skrze všechny časy a prostory zpět do své duše (do současného života) ztraumatizovanou „spící-mrtvou“ část – Lásku. Traumata zranění se rozpustili a ona ožila v celé své kráse.

Provedli jsme integraci jednotlivých částí duše a uzavřeli bránu.

Závěr

Celá tato konstelační trilogie hezky ukazuje, že v rámci duše člověka může být obsažen bezpočet řetězců příběhů, které nesou vždy analogicky stejný příběh. Z původního příchodu na svět „v celé své světelné kráse a čistotě“ se postupně zaplétáme hlouběji a hlouběji do karmy, abychom se ocitli až na samém dně stínu. A to nás učí hloubce a také „výšce a šířce“ naší duše. Pohled zdola je v tomto ohledu nezastupitelný a nepředatelný. Kdo neprožil život bezdomovce, neví jaké to je. Může si myslet, že ví, ale neví. A tak pokud si myslíte, že dáváte všem lidem úctu, dávejte dobrý pozor, aby se na Vás za tímto vaším postojem nešklebila pýcha.

Být si jistí, že jsme na konci, je mírně řečeno troufalé. Můžeme ale vnímat, jak se nám daří v praktickém životě. Jak se cítíme, jak vnímáme sami sebe a jaký je náš vztah k druhému pohlaví, ke světu a k lidem. Zda hodnotíme, soudíme a odmítáme, nebo zda jsem schopni soucitu, pochopení a přijetí.

Zda je náš život plný strachů, vin a bolesti nebo radosti, štěstí a lásky. To je jedinou bernou mincí.

Vše slouží k růstu. Růst a vysvobození z našich zapletení je ale možný pouze tehdy, pokud jsme k sobě upřímní. Nalhávání si a tváření, se že jsme v pohodě a nemáme problém, může být sice efektivní způsob jak získat obdiv okolí, ale dříve či později nás to stejně doběhne a my se budeme nuceni konfrontovat s tím, kdo vlastně jsme a co v sobě neseme. A to se týká především našich stínů.

Byli časy, kdy jsme příběhy prožívali (možná nám také byly dány do vínku jako prožité, ale na tom nesejde). Nyní je čas, kdy je možné tyto příběhy integrovat, učit se na nich a růst. Nezbývá, než si to užít a to i přes to, že život je někdy bolestivý. Zlobit se ani litovat se nám ale nepomůže. Každý musí jít svou cestou . Každý sám a každý s tím svým.

Uvedená trilogie nám ukazuje jednu poměrně zásadní věc. Můžeme meditovat, kvantovat, modlit se,… zkrátka zvyšovat své vibrace a s jejich pomocí rozpouštět negativní reaktivní energie uložené v naší duši. Není ale možné ignorovat své stíny. Jak se k nim dostaneme, je každého věc, ale vyhnout se setkání s nimi možné není. Ukazatelem, jestli tomu tak je nebo není, jsou vždy naše symptomy – vztahové, psychické, zdravotní , pracovní nebo finanční. A proto díky za ně. Jsou to brány na naší cestě.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.