Konstelace Covid 19, ze dne 8. 11. 2020

Body konstelace

Covid 19; český občan; český politik; současná česká společnost; česká společnost, ke které proces směřuje; současná světová společnost; světová společnost, ke které proces směřuje; světový politik; Síla, která je za tím vším; vakcína.

Průběh konstelace

Covid 19: Vir se výborně baví. Dominuje. Předvádí svoji „parádní jízdu“. Krouží kolem všech bodů konstelace a náramně si užívá pozornost, která je mu dávána všemi ostatními. Vykonává svoji funkci. Je spokojený. Nechce nikoho zabíjet ani ubližovat. Je „nabuzený“, radostný. Užívá si to J.  

Vir se snaží se vše rozpohybovat, doslova rozvířit, zvednou kaly ode dna a tím odhalit a vyčistit, co má být odhaleno a vyčištěno od starých negativních a rigidních energií, které již neslouží životu.  

Ostatní body: Jsou Velmi statické. Sledují vir. Nehýbají se. Analyzují. Přemítají. Nevědí. Vir na ně ale stále doráží, nenapadá je, ale stále pošťuchuje, otírá se… – a tím nutí k pohybu – posunu. Je ho všude plno. Nedá si pokoj…

Síla, která je zatím: Poslala jsem vir, aby rozhýbal stojaté vody. Vše bylo příliš zkostnatělé, rigidní. Je potřeba čištění, změna, posun. Celou konstelace vše v klidu sleduje z povzdáli.

Současný český politik (nejtrapnější bod celé konstelace.) Běhá za virem a stále ho řeší. Jak s ním naložit, na co ho využít, co s ním dělat, co by z toho šlo vytěžit a tak stále dokola… Taková „nezralá až poťouchlá a umanutá“ energie…. Vir má radost, že má takový super ocásek. Dělá mu dobře „promo a marketing“, který mu politik dělá. Má z toho srandu. Velkou.

Vakcína: Přichází na scénu později. Překvapivě s virem nebojuje. Naopak jsou výborní přátelé – vítají se a spolupracují. Vakcína dělá to stejné, co vir. Vir má radost, že má kamarádku, a že mu někdo pomůže. Ted už mezi lidmi krouží nejen vir (tmavě žlutý), ale také vakcína (jedovatě zelená) … až nyní se ostatní body dávají do pohybu… situace se stává nepřehlednou…začíná pohyb, zmatek, přeskupování… jednotlivé body se dávají do pohybu… přeskupují se.

A hlavně přestávají se zajímat o virus a vakcínu a začínají hledat své nové místo = svůj nový postoj – k druhým, ke světu, k sobě.

Každý si hledá své nové místo. Zmatek se postupně mění v uvědomění potřeby přiblížení se k sobě a spolupráce.

Proces Integrace

Jako první se propojují body současná světová společnost a budoucí světová společnost. Přidává se k nim světový politik, ze kterého se vyklubal nový „proharmonický“ politik budoucnosti – zdravá, silná, svěží energie (to je nadějné). Říká, že nemohl dříve na scénu, ale teprve až si ho lidé všimnou, až o něj začnou mít zájem.

Postupně se přidávají a propojují „do uzavřeného kruhu“ další body – vytváří se nová harmonická struktura vyjádřená jako „kruh, kde se všichni drží za ruce“ – sounáležitost a pospolitost propojená na všech úrovních – fyzické, mentální a emoční. Energie má celkově silný ženský a ekologický náboj. Dominuje zdravý ženský princip – laskavé vztahování se. Je to o vědomí propojení všech věcí, vztahování se  – k sobě, k lidem, k Přírodě. O spolupráci, kooperaci, symbiotické spojení, jednotu – vědomí jednoty a konání vycházející z tohoto vědomí. A na to právě navazuje nový „světový politik“  jako mužský princip jako konání, které je harmonické, vlídné k celku.

Vir a vakcína zůstávají vně kruhu. Do kruhu se nemají jak dostat. Zastavují se. Nemají co dělat …

Poslední, kdo se do kruhu zapojuje je budoucí česká společnost – trošku zmatená, ale zapojuje.

Jediný, kdo se do konečného kruhu nezapojil vůbec, je český politik, který se zhroutil vyčerpáním z nekonečného běhání za virem…

Síla, která je zatím, odvolává vir. Ten poslušně odchází. Je dokonáno J.

Závěr

Celkově vyzněla konstelace velmi nadějně. Ve smyslu celkového vývoje světa. A to považuji za nejdůležitější. Na druhou stranu se zdá, že na úrovni jednotlivců to bude ještě chvilku trvat a tudíž i bolet a to tak moc a dlouho, dokud nedojde k posunu. Takže asi dost… :-I  Než se vědomé postoje lidí posunou na výše pospanou úroveň uvědomění si vzájemné propojenosti – toho, co máme všichni společné – společný „božský“ základ a společný zájem = laskavě se vztahující ženský princip a harmonicky konající mužský princip ve vztahu k jednotlivci i celku. (Proto je nám to dávková o ve vlnách. Protože bez pauzy na vydechnutí bychom to nedali.)

Primárně se jedná o vyčištění prostoru od negativních reaktivních energií (názorů, postojů, charakterů) nebo od jejich rigidních nosičů. Těchto energií, ale existuje poměrně široká škála – a tak je to výzva pro každého – mnoho odstínů pýchy, strachů, nedůvěry, závisti, hodnocení, souzení, odmítání, odporu, boje, pohrdání,…

A konečně o uvědomění si a přijetí faktu propojenosti, jednoty a přijetí osobní odpovědnosti za svůj celý podíl na současném stavu. A to bolí…

Je na každém člověku jak dlouho necháme vir kolem sebe běhat, než se vědomě kolektivně posuneme za jasným záměrem – žít v souladu a v lásce k sobě samým, k sobě navzájem a k Přírodě. Každý pokus se počítá.

Vlastně se můžeme radovat. Konečně se děje to, co jsme si přáli. Revoluce vědomí. Jen tentokrát je tím náměstím, na které je potřeba vyrazit, duše každého z nás.

PS: Večer na mě vyskočil film: David Attenborough – Život na naší planetě. Je přesně o tom.  A ukazuje, že to jde, a že už se to děje… 🙂

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.