Kazuistika konstelace – Kontrola, moc a alkohol vz. svobodné plynutí

Individuální konstelace vnitřních osob

Klient: muž, 40 let

Záměr klienta: Klient pracuje na vysokém postu v nadnárodní obchodní firmě, jeho práce vyžaduje kontrolu nad národní pobočkou s cca 300 zaměstnanci. Zatěžují ho silné kontroly – snaha mít pod kontrolou vše a ve všech oblastech jeho života. Čas od času ho navíc stále „strhává“ alkohol. Dostavuje se dynamický, bujarý stav s tendencí strhnout k bujarosti i okolí a po propité noci absolutní okno.

Jeho generální záměr je dosažení stavu uvolnění, plynutí a vnitřní svobody.

Poznámka: S klientem jsme v minulosti stavěli již jednu skupinovou konstelaci na sklon k „alkoholismu“, ve které se integrovala jeho solidarita s otcem, který rovněž pil a jeho hledání otce – potažmo Boha skrze alkohol. Potřeba pít se uvolnila, občas se ale nenadále vrací.

Základní rozestavení:

Do konstelace stavíme zástupce za klienta „teď a tady“, část duše „která nese kontrolu“ a bod „co je za kontrolou“, část „která má potřebu „bujarého pití“ a „co je za tím“. Přidáváme také matku klienta, která dle jeho vyjádření měla rovněž velmi silné kontroly.


Průběh konstelace

Část 1. – Matka

Zástupce za klienta cítí stažení do sebe a solidaritu s matkou. Stoupá si za matku a podpírá jí. Matka je ve vnitřní stažení/ustrnutí/traumatu. Díváme se, co je za tím. Je to dítě vystavené prostředí plnému boje a nenávisti na malém chudém hospodářství na samotě odkud není kam utéci. Aby přežila, vytěsňuje svoji radost a utváří se reaktivní vrstva „když budu silná a stále ve střehu (budu mít nad sebou kontrolu“, tak to vydržím – přežiji.

Provádíme „vyrovnání“ s matkou. „Ty jsi moje matka a já tvé dítě. Dávám úctu tvému osudu a cestě tvé duše. Ponechávám ti, co je tvé. Ty máš svůj osud a já ten svůj. Děkuji ti za vše, co jsi mi dala. Děkuji ti, že díky tomu, že jsi mne porodila, vychovala a determinovala, mohu prožívat svůj osud a realizovat potřeby své duše na tomto světě.“

Část 2. – Vílí chlapec jde do světa

Část, která nese symptom „kontroly“ se cítí jako „kmenový vládce“ mocný, velmi urostlý muž oděný v kůži z medvěda s velkou zlatou sponou. Dívá se na svět jakoby z veliké hory. Drží „na řetězech“ několik kmenů (Germánských) a tím zajišťuje, aby se mezi sebou nevybili – přežití lidí. Ví, že kdyby řetězy pustil nebo projevil slabost, byl by zabit. Svoji sílu a moc mmj. dokazuje svojí schopností zvládnout obrovské množství alkoholu. Jeho postoj je absolutní. Přidáváme do konstelace klienta, který tuto energii vnímá jako „Herkula“ který řetězy drží obrovskou skálu, aby nespadla dolů a nezničila svět lidí.

Na další úrovni „co je za tím“ se objevuje příběh „vílího chlapce“, leží na větvičce, rozhazuje jiskřičky a nemá co dělat. Touží po něčem „větším“. Přemýšlí co dál v jeho dokonalém vílím světě lásky a radosti je nuda. Rozhoduje se vydat na zkušenou a ocitá se na zemi – ve tvrdém světě plným obrovských temných kamenných hor (energií), vůči nimž je naprosto titěrný, hrozí, že bude naprosto zavalen.

Aby přežil, vytváří stregii síly a moci, za účelem ochrany své a druhých lidí (láska k druhým je nesena v esenci – Vílím chlapci) a tak tento svět zvládnout. Vytváří strategii „síly a moci“, za účelem mít svět pod kontrolou.

Část 3. – „Svatý muž“

Část, která nese symptom „bujarého pití“ se cítí plná divoké nespoutané energie – nebeský honák koní. Práská ve vzduchu bičem a žene před sebou tryskem stádo divokých koní. Je doslova opojen divokou svobodou. Je v extázi.

Stavíme část „co je za tím“. Ukazuje se nám „svatý muž“ sedí a medituje, usmívá se. Je velmi klidný. Spoutal své touhy, které drží zavřené v krabičce na klíně. Je se sebou velmi spokojený. Je učitelem – ukazuje druhým lidem jak dosáhnout štěstí prostřednictvím: „Ovládnutí svých tužeb a pudů.“ Jeho postoj je absolutní.

Něco tam však nehraje. Záhy se ukazuje, že jeho postoj je „vyumělkovaný“ Ovládnul své tužby, ale přišel o život. Sice se vnitřně usmívá – je se sebou spokojený, ale je neživý. Má otevřené „vrchy“ – na sedmé čakře mu svítí hvězda. Ale od srdce dolů je zcela odpojený. Vyvinul další strategii, jak mít svět pod kontrolou. Tento pokus lze považovat za z půlky úspěšný :).

Část 4. integrace

Klient je přítomen v konstelaci od části 2. Tváří v tvář svým mocným podosobnostem – Kmenovému vládci, Vílímu chlapci, Nebeskému honákovi a Svatému muži. Prožívá a prociťuje jejich příběhy.

Provádíme uvolnění obou linií zvědomělých příběhů duše (vystoupení z karmického zapletení) a očistu duše od negativních reaktivních energií spojených s projevenými strategiemi kontroly.

Kmenový vládce (vnitřní muž) se uvolňuje. Pouští svoji kontrolu. Stává se „člověkem“. Zůstává mu jeho síla a jeho schopnosti, ale potřeb držet vše silou mizí. Přichází pocit plynutí.

Vílí chlapec (vnitřní dítě) přichází domů do vílí vesnice. Svým přátelům, kteří ho s láskou vítají, přináší zcela nový rozměr a hloubku prožitku radosti z prožívání radosti. Jeho čistá a dětská radost obohacená hloubkou a silou je k dispozici pro klienta.

Svatý muž (vnitřní bůh) si uvědomuje svůj omyl. Jeho postoj se mu vyjevuje jako kontrola a nepřijetí. Jeho napojení na Boha mu zůstává. Ocitá se ve světě míru. Jeho postoj se stává „opravdovým“ – má hloubku i výšku. Je ochoten spolupodílet se na spokojeném životě celku duše.

Nebeský honák (vnitřní zvíře) se uvolňuje, jeho prožitek svobody přestává být křečovitý a stává se skutečným „svobodným plynutím ve větru.“

Všechny části cítí velmi blízký vztah ke klientovi. Nabízejí mu své služby. Klient je v této jejich nové podobě přijímá a integruje.

Klientovy přichází uvědomění, jak mnoho podob může kontrola mít – co vše není plynutí a také vhled do místa v sobě, kam vkročí pouze ti, kteří kontrolu pustí a odevzdají se plynutí života. Přijmou život takový jaký je. Brána je otevřená, zbývá pouze tuto kvalitu vnést do života.

Klient potvrzuje, že všechny uvedené „příběhy/obrazy“ korespondují s tím, co prožívá v životě a analogicky se v jeho životě děli. I ten s vílím chlapcem.

Uzavíráme konstelaci.

Závěr:

Pro klienta se nejedná o konec, ale o nový začátek. Potřeba kontroly poleví, tenze v ní bude slábnout a postupně zmizí. Kdy, to se ukáže. Kontrola ale samozřejmě nezmizí úplně. V ideálním případě ji klient bude používat vědomě v souladu s blahem svým, svých blízkých, všech lidí a celého světa. Jedná se kontinuální proces uvolňování se do života, který se může stát stavem generálním.

Až si konstelace sedne, vytratí se spolu s uvolněním kontroly i potřeba „upouštět páru“ a prožívat svobodu s pomocí alkoholu. Kdy a v jaké míře se to stane, nevíme. Život nejde mít pod kontrolou :).

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.